Personāls

Administrācija


Direktors Raivis Pauls

Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa

Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss

Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala


Klases un klašu audzinātāji

Klase Klases audzinātājs Audzēkņu skaits
1.a Anete Ašmane 22
1.b Arita Galeniece 23
1.c Žanna Baiža 23
2.a Dana Bukovska 25
2.b Sintija Babrovska 25
3.a Uldis Lāss 24
3.c Inga Jurka-Sīle 24
4.a Baiba Nelsone 17
4.b Luīze Krasta 17
4.c Lidija Dombrovska 19
Kopā 219
5.a Agrita Ozola 20
5.b Eva Odziņa 20
5.c Ieva Gailīte 22
6.a Aiva Ošiņa 23
6.b Igors Ardaševs 22
7.a Ilze Vāciete 15
7.b Judīte Strode 16
7.c Arnita Kampāne 14
8.a Dins Ļaudaks 15
8.b Aija Patkovska 19
8.c Kristīne Mūrniece 15
9.a Simona Čaupala 12
9.b Simona Čaupala 13
Kopā 226
Pavisam kopā 445