Aptauja par nepieciešamo atbalstu bērnu audzināšanā vecākiem ar invaliditāti

Labklājības ministrija sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas” veic pētījumu, lai uzzinātu, kāds atbalsts bērnu audzināšanā ir nepieciešams vecākiem ar invaliditāti.

Izaugsmes balva

Vecāku biedrība "Nākotnes iela" arī šogad Tevi aicina pārskatīt savas sekmes un pacīnīties par Izaugmes balvu.

Barikādēm 31

20. janvāra rīts iesākās ar simbolisku ugunskuru pie skolas galvenās ieejas, jo atceramies Barikāžu notikumus.

Informācija


Uzņemšana Mākslas skolā

Projekti

Karjera

Carnikavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola. Tās mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Pumpurs

Arī šajā mācību gadā Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu , kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.


Kontakti

Nākotnes iela 1, Carnikava
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Tālr. lietvedībā 25577450
dežuranti 27860619
E-pasts: info@carnikavasskola.lv

karte