Skolēnu uzņemšana Carnikavas pamatskolā

Aicinām vecākus reģistrēt savus bērnus mācību uzsākšanai 1. klasē.

Iesniegumus (izvērtējot valstī noteiktos drošības pasākumus) var iesniegt skolā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cps@carnikava.lv

Iesniegums PDF formātā