Personāls

Administrācija


Direktors Raivis Pauls

Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa

Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss

Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala


Klases un klašu audzinātāji

Klase Klases audzinātājs Audzēkņu skaits
1.a Ieva Kudiņa 17
1.b Mārīte Sīmane 16
1.c Vita Zaķīte 17
2.a Baiba Nelsone 17
2.b Diāna Kļaviņa 16
2.c Lidija Dombrovska 17
3.a Agrita Ozola 23
3.b Eva Odziņa 20
3.c Žanna Baiža 23
4.a Sintija Babrovska 20
4.b Arita Galeniece 15
4.c Dzelme Kosīte 14
Kopā 215
5.a Ilze Vāciete 19
5.b Judīte Strode 15
5.c Arnita Kampāne 16
6.a Dins Ļaudaks 14
6.b Aija Patkovska 22
6.c Kristīne Mūrniece 16
7.a Simona Čaupala 16
7.b Zanda Freimute 13
8.a Agnese Deģe-Groskopa 16
8.b Diāna Glaudāne 9
9 Ineta Rītiņa 14
Kopā 176
Pavisam kopā 385