Skolēni iepazīst mežsaimniecības pamatus un piedalās karjeras atbalsta pasākumos

Otrajā semestrī līdztekus mācību darbam skolēni jau piedalījušies vairākos karjeras atbalsta pasākumos, kas sekmē skolēnu karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu ar mērķi apzināt savas intereses, spējas un iespējas tālākas izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.

Kā izvirzīt mērķi ceļā uz nākotnes profesiju

6. janvārī 8. –9. klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu? Mērķu plānošana", kas notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar šī projekta finansiālu atbalstu.

Pasākuma mērķis ir palīdzēt jauniešiem labāk apzināties savus talantus, domājot par iecerēto nākotnes profesijas mērķi un virzoties uz to. Nodarbībā tiki spriests un ilustrēts ar attiecīgiem piemēri, kad, fokusējoties uz konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un meklēt risinājumus. Katram skolēnam bija iespēja strādāt individuāli pie savas mērķu kartes aizpildīšanas.

Paldies par izglītojošo nodarbību biedrības "Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli" lektorei Dacei Briedei-Zālītei.

Mācību ekskursija Vijciema čiekurkaltē

20. februārī 7.a, 7.b un 8.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Vijciema čiekurkalti (vieta, kur no čiekuriem tiek iegūtas sēklas jaunu mežu sēšanai). Šī ekskursija bija VAS “Latvijas valsts meži” balva par Carnikavas pamatskolas izcīnīto 2. vietu Meža olimpiādē pagājušā mācību gada nogalē.

Čiekurkaltē skolēni uzzināja par čiekuru kaltēšanas procesu un kādam mērķim tos kaltē, kā arī interesantus faktus par priežu plantācijām Latvijā, kurās tiek ievākti čiekuri. Izrādās, 1 kg priežu sēklu maksā 600-2000 eiro!

Atpakaļceļā Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda" jauniešiem bija iespēja sacensties nobraucienā pa trasi ar vučko kamanām.

Iepazīst izglītības piedāvājumu

28.februārī Carnikavas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni devās uz izstādi "Skola 2020", kas tradicionāli katru pavasari norisinās izstāžu hallē Ķīpsalā. Izstādes apmeklējuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar turpmākām izglītības iespējām. Apmeklējot skolu, tehnikumu, koledžu, augstskolu stendus, bija iespējams uzzināt gan pamatinformāciju, gan arī papildus interesējošo informāciju par attiecīgo skolu, uzņemšanas noteikumiem, mācību procesu, ārpusskolas iespējām, kopmītnēm utt. Vairāki skolu stendi tika papildināti ar paraugdemonstrējumiem, kur praktiskā un vizuālā veidā skolēni varēja iepazīties ar dažādu profesiju ikdienu.

Pasākums skolā "Izglītības izstāde "Skola 2020"" notiek ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.

A. Kampāne, Carnikavas pamatskolas karjeras konsultante