Iepazīst izglītības piedāvājumu

28.februārī Carnikavas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni devās uz izstādi "Skola 2020", kas tradicionāli katru pavasari norisinās izstāžu hallē Ķīpsalā. Izstādes apmeklējuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar turpmākām izglītības iespējām. Apmeklējot skolu, tehnikumu, koledžu, augstskolu stendus, bija iespējams uzzināt gan pamatinformāciju, gan arī papildus interesējošo informāciju par attiecīgo skolu, uzņemšanas noteikumiem, mācību procesu, ārpusskolas iespējām, kopmītnēm utt. Vairāki skolu stendi tika papildināti ar paraugdemonstrējumiem, kur praktiskā un vizuālā veidā skolēni varēja iepazīties ar dažādu profesiju ikdienu.

Pasākums skolā "Izglītības izstāde "Skola 2020"" notiek ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.