Ieskandināsim mācību gada sākumu!

Ieskandināsim mācību gada sākšanos 1.septembrī plkst.17.00 Carnikavas parkā, kur norisināsies muzikālais pikniks par godu jaunā mācību gada sākumam kopā ar dziedātāju Patrisha.

Tehnoloģisko pratību un robotikas pulciņi Carnikavas pamatskolā

No 1. septembra skolā tiks piedāvāti divi jauni interešu izglītības pulciņi - "Tehnoloģiskās pratības un robotika"1.-3. klāsēm un "Robotikas pamati"4.-6. klasēm.

Skolotāju Lieldienu video sveiciens!

Carnikavas pamatskolas skolotāji sagatavojuši īpašu video sveicienu Lieldienās.

Informācijai


Vecāku sapulce
Uzņemšana 1. klasē
Attālināta mācīšanās

Projekti

ekoskola Ekoskola

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Arī mūsu skola piedalās Ekoskolu programmā un ir saņēmusi Ekoskolas Zaļo Karogu kā apliecinājumu mūsu sniegumam ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Karjera

Carnikavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola. Tās mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Stundu laiki

1. stunda 08.30 - 09.10
2. stunda 09.20 - 10.00
3. stunda 10.10 - 10.50
4. stunda 11.20 - 12.00
5. stunda 12.20 - 13.00
6. stunda 13.20 - 14.00
7. stunda 14.10 - 14.50
8. stunda 15.00 - 15.40

Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte