Skolotāju Lieldienu video sveiciens!

Carnikavas pamatskolas skolotāji sagatavojuši īpašu video sveicienu Lieldienās.

Iepazīst izglītības piedāvājumu

28.februārī Carnikavas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni devās uz izstādi "Skola 2020", kas tradicionāli katru pavasari norisinās izstāžu hallē Ķīpsalā.

Skolēni iepazīst mežsaimniecības pamatus un piedalās karjeras atbalsta pasākumos

Otrajā semestrī līdztekus mācību darbam skolēni jau piedalījušies vairākos karjeras atbalsta pasākumos, kas sekmē skolēnu karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu.

Informācijai


Uzņemšana 1. klasē
Attālināta mācīšanās

Projekti

ekoskola Ekoskola

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Arī mūsu skola piedalās Ekoskolu programmā un ir saņēmusi Ekoskolas Zaļo Karogu kā apliecinājumu mūsu sniegumam ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Karjera

Carnikavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola. Tās mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Jaunā skola

Stundu laiki

1. stunda 08.30 - 09.10
2. stunda 09.20 - 10.00
3. stunda 10.10 - 10.50
4. stunda 11.20 - 12.00
5. stunda 12.20 - 13.00
6. stunda 13.20 - 14.00
7. stunda 14.10 - 14.50
8. stunda 15.00 - 15.40

Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte